A jdeme do finále...přijímáme, přijímáme a zase přijímáme

16.06.2019

Už máme za sebou odpuštění sobě i ostatním, přijali jsme trpělivost, jako součást našeho bytí, jsme pozorovatelem, uvědomujeme si hodnotu naší vlastní energie, víme, že strachy nejsou naše, ale že je tvoří mysl, chápeme, že realitu si tvoříme jen my sami, a nyní jdeme do principu přijímání sebe sama, k sebelásce a sebehodnotě. Z hlavy do srdce rovnou a přes vlastní přijmutí.

Všechno, co se nám děje, všechny situace, všichni lidé, které potkáváme, a kteří na nás nějak působí a reagují, to vše je jen odrazem nás samých. Je to naše energie, kterou vysíláme, a na kterou druhý reaguje a naopak. Takto na nás působí i předměty, příroda, zvířata, rostliny a ostatní živé i neživé bytosti. Ale nás nyní zajímají ostatní lidé.

To, co se v nás odehrává tady a teď, vytváří naše vědomí z pozice jeho úrovně, a my se můžeme díky tomuto dění (těmto pocitům), posouvat krok za krokem, ale i kvantovými skoky.

Přijmout odpovědnost za svůj život je první fáze tohoto procesu. Nehledat chyby zvenčí, ale uvědomit si, že vše, co se mi děje, je jen moje vytváření reality. Jsem to já, kdo si tyto pocity, situace a realitu vytváří tady a teď.

Druhá fáze je pochopení principu přijímání sebe sama díky vlastní tzv. realitě. Uvědomit si, že se nám v realitě jen zrcadlí to, jak se vidíme my sami, a zároveň, jakou svou část jsme ještě nepřijali. Toto se děje na úrovni pocitů, to znamená, že když nám něco nebo někdo vadí či nás dokonce nějak irituje jeho chování, je to ta část nás samých, kterou máme uvidět, uvědomit si ji a přijmout, že i my ji máme v sobě, že i toto jsme my sami.

Pozor neznamená to, být v oběti a sklonit hlavu, to je program, ale být si vědom toho, co se děje a reagovat na to vědomě. Někdy můžete odejít, někdy se můžete začít smát, někdy odpovědět ze svého úhlu pohledu a někdy mlčet. Reakce je na každém z nás a žádná není chybou.


Příklad:

Jsme na rodinné oslavě, jsme milý, pohostinní a snažíme se být usmíření sami se sebou, s ostatními a mít všchny rádi. Toto je nastavení a pocit naší mysli, protože se snažíme, není to naše přirozenost a máme v sobě lehké napětí. Pokračujeme..

Usmíváme se, oslavence obejmeme a dáme mu najevo, že ho máme rádi, pochválíme sourozenci nový účes, tety se zeptáme, jak se má...atd.

Ale mezitím si již vytváříme soudy a hodnocení. Vytváříme si domněnky o tom, kdo jak na tom je, jakou má kdo dnes náladu, a vlastně podvědomě očekáváme nějaké reakce. V hlavě nám mezitím běží hodnocení všech zúčastněných...ten hodně pije (v tom případě máme sami na něčem závislost - přijmeme tedy tuto svou stránku),... jé ta zase přibrala a vypadá unaveně (v tom případě máme sami nespokojenost se svým vzhledem, přijmeme tedy i tuto svou stránku),... tetu zajímají jen peníze, nebo strejda má teď hluboko do kapsy (pak jsme materiálně založeni a hodnotíme sebe a ostatní podle množství peněz),... a takto bychom mohli pokračovat.

Celý tento stav mysli nám ukazuje, že pokud hodnotíme a soudíme ostatní, tak hodnotíme a soudíme jen sami sebe, je to dokonalé zdrcadlo - ukazuje nám, co máme v sobě také, ale ještě jsme to nepřijali a nyní máme možnost to přijmout.

A nyní třešnička na dortu - vlastní sebehodnota a sebevědomí se projeví v plné síle, a to, když nás ostatní začnou sami hodnotit. Ať už otázkami, které nás "bodají", nebo přímo komentáři na naši osobu. Pak je to jen odrazem naší nízké sebehodnoty, kdy nám zdrcadlí jen to, co si o sobě sami myslíme. To se samozřejmě týká všech osob, se kterými se setkáváme.

Protože, kdybysme se měli plně rádi a nemysleli si uvtniř sami sebe o sobě to, co nás "bodá", tak by se nás to ani v nejmenším nedotklo. Věděli bychom, že to není naše, ale dotyčného. Nehodnotili a nesoudili bychom, ale jen byli přítomni této realitě.


Třetí fáze - řešení. Přijímat, přijímat a zase přijímat sám sebe

Poděkujme tedy za toto divadlo, za toto představení a přijměme jednu domnělou chybu za druhou. Přijměme tyto pocity v sobě, přijměme to, že jsme takový, jací jsme tím, že přijmeme to, co nás "bodlo".

Jakmile přijmeme tyto části v sobě s láskou, a budeme se mít rádi, nebude nám muset okolí zrcadlit tyto naše nepřijaté části. Protože to, jak si myslíš, že tě vidí druzí, je vlastně to, jak se vidíš ty sám.

Situace, které nám chodí, jsou jen ty, které potřebujeme my sami ke svému posunu, ke svému uvědomnění si, že tyto situace jsme si vytvořili my sami.

Soudíme druhé a neustále si vytváříme domněnky. Hned víme, co je druhý zač, podle starých vzorců sebe sama odsoudíme druhého, aniž bychom ho vůbec znali. Povyšujeme se nad druhé, ať již podle vzhledu, oblečení, práce, peněz, rodinného statusu, počtu dětí, partnera či jiného důvodu. A to celé jen proto, že nemáme rádi sami sebe. Protože když nemáme rádi sami sebe, nemůžeme mít rádi ostatní.

Přijměme plně sami sebe, přijímejme v sobě jednu vlastnost za druhou, jeden pocit za druhým, integrujme vše v sobě, protože my jsme všechno to, co vidíme, cítíme a vnímáme zvenčí - vně nás. Naše podstata je uvnitř, a tam se dostaneme poté, co přijmeme všechno zvenčí.

Přijímáme všechno, co jsme. Jdeme po své cestě mílovými kroky a je krásné sledovat, kde jsme nyní, a kde jsme byli před chvílí. Nejde o čištění, to je nekonečné, jde o přijetí sebe sama. O pozorovateli, žití v přítomnosti, o nesouzení sebe ani ostatních.

A kde budeme za chvíli?

Integrujeme naši duchovní část do svých životů- do svého každodenního bytí a tím rosteme, a roste kvalita a spokojenost našeho života. Otevíráme svá srdce a stáváme se svobodnou, svrchovanou bytostí. To je ten pravý duchovní život - život sám. Náš vlastní jedinečný příběh, který nás zavede až do jednoty vědomí.

Tak přijímejme, přijímejme a uvědomujme si, jak krásní, mocní a svobodní jsme. Jsme všechno a nic:)