Můžeme si zavolat či napsat.

Co je to to Vědomí?

17.02.2021

Již sama otázka je zavádějící. A vlastně všechny články, které byly doposud napsány, jsou zavádějící, neboť skutečnost je o tom, že nic ve skutečnosti neexistuje. A když nic neexistuje, nemůže existovat ani Vědomí. A pokud vše, co je zdánlivě prožíváno, viděno a vnímáno ve skutečnosti není (tím pádem ani sama skutečnost), tak není nic, co bychom zažívali, a neexistujeme ani my sami.

Vědomí - vědom si, že nic neexistuje. A ani to se neděje.

Není tedy nic, co bychom mohli udělat, není nic, co bychom mohli říct, a není nic, co bychom mohli vědět. Možná, že tato slova jsou sdělována, aby se některá zdánlivá mysl nemusela zdržovat, anebo taky ne.

Abychom se tzv. nezdržovali něčím, co nemůžeme ovlivnit, co nemůžeme změnit, co nemůžeme vědět, ale jen zdánlivě žít. Zdánlivě je zde používáno velice důrazně, neboť se vše jen zdánlivě děje.

Prožívat stav ve Vědomí je také zavádějící, neboť není nic, jako stav, není nic, co by mohlo být tímto stavem, neboť pokud není nic, ani Vědomí, tak jak by mohl být zažíván stav Vědomí.

Vlastně by mohlo být zdánlivě řečeno jen to, co to není😊, ale to je pro mysl málo. Tak má mysl smůlu, neboť již nelze nic říct, vše bylo sděleno v té jedné větě na začátku.

Nic neexistuje. A ani to se neděje.

S láskou se neděje Tereza😊.


Pokud chce být něco sděleno, sděleno to bude.