Můžeme si zavolat či napsat.

Dej svobodu ostatním a dáš jí sobě

19.04.2021

Přesvědčení o své pravdě je intelektuální část mysli a inteligentní mysl ráda přesvědčuje ostatní o své pravdě. Dej svobodu ostatním, přijmi je takové, jací jsou a přijmeš sám sebe.

Svoboda není o lhostejnosti, ale o pochopení, o shovívavosti, o soucítění.

Svoboda je o přijetí všeho takového, jaké to je. O pochopení toho, že tu není nikdo mimo tebe, že vše, co děláš a myslíš si o druhých je jen tvoje.

Myslet přes obsah mysli znamená být v zajetí programů (naučených vzorců, myšlenek). Nemyslet, ale naopak nechat se dít samo, znamená vysvobození z obsahu mysli (od programů). A to je skutečná svoboda.

Ale není to o nekonání, je to o konání tady a teď z přítomnosti. Bez posuzování, bez hodnocení, bez očekávání, bez představ, ale o stavu tady a teď.

V tomto stavu dokonalého načasování a vedení v zájmu Celku, ve stavu přítomného okamžiku, se toho děje tolik, a přitom se nic neděje😊.

Dokonalost je v tom, uvidět každého jako jedinečný obsah mysli, který se děje sám, a není na nás jej soudit či hodnotit. Uvidět sebe skrz druhé a jako ty, kteří nejsou od nás odděleni, ale jsou námi jako vše projevené a vlastně i neprojevené😊.

Teď je zde hráno se slovy, takže na to pozor. Obsah mysli už by chtěl pochopit slova, ale o tom to není. Nic tu není sdělováno, o ničem tu není přesvědčováno, jen se tu děje psaní slov😊.

S láskou Terka


Pokud vnímáte otázky, nebo odpovědi, či chcete něco sdílet, napište, bude vám v přítomnosti odpovězeno, pokud přijde odpověď😊.