Můžeme si zavolat či napsat.

A jaký je ten Váš příběh?

02.02.2021

Jako jsme každý jedinečný, tak jedinečný je náš příběh, příběh našeho života. Z určitého úhlu pohledu se náš příběh odvíjí přes náš jedinečný obsah mysli a my si myslíme, že konáme my sami, že jsme tvůrci svého života, svého příběhu. Ale ve skutečnosti se náš příběh děje sám a není na nás ho změnit, můžeme ho jen přijmout takový jaký je. A i to je iluze.

Pokud si ještě myslíme, že jsme autor, režisér, scénárista nebo snad dokonce herec, či děj sám našeho příběhu, naší jedinečné projekce, filmu či jak to chceme nazvat, stále věříme naší mysli a ta pak řídí náš život. Všechny naše přesvědčení, očekávání, strachy, trápení a nenaplněné i naplněné představy pak řídí naše mysl přes náš jedinečný obsah mysli. A to nás nenaplňuje.

Pokud si myslíme, že můžeme příběh nějak ovlivnit, nějak změnit, přetvořit nebo snad dokonce vylepšit, opět jsme v područí mysli, která si hraje na důležitou a řídící jednotku, ale pravdou zůstává, že příběh se děje sám a není na nás pro jeho vedení nic udělat, jen ho přijmout takový jaký je.

My nemůžeme náš příběh řídit, vést či změnit. Můžeme ho jedině přijmout takový jaký je. A i to se děje samo.

Zkusme se na život podívat jako na projekci, která se nám děje, tedy v iluzi chápání myslí se děje a ta projekce je vnímána našimi smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť a patří tam i mysl) a díky těmto smyslům pociťujeme pocity, emoce, myšlenky, a tak zažíváme iluzi skutečného děje, ale co se ve skutečnosti děje? Jen se děje děj, není přeci nutné se s ním ztotožňovat, ale jen ho žít. Žít tady a teď bez zasahování, bez posuzování, bez hodnocení, bez souzení nás samotných, nebo někoho jiného.

Každý se vnímáme jako projekce, která se děje přes jedinečný obsah mysli, ale my nejsme tou projekcí, my jsme Celkem, Vědomím, které je za tou projekcí (neber doslovně) a ve skutečnosti - na úrovni atomů - ani Vědomí neexistuje, neboť neexistuje nic.

Proč se tedy ještě trápíme? Proč ještě očekáváme? Proč ještě hledáme? Proč ještě hodnotíme? Proč ještě soudíme? No, protože náš obsah mysli zažívá v projekci přesně tenhle děj, tento příběh a s tímto příběhem se ztotožňuje.

Není co a koho soudit, hodnotit a měnit, ale jen přijmout, že projekce "Já jsem" to tak ještě má, ale že "Já jsem" není ve skutečnosti tato projekce, já jsem Celkem, Jednotou, Vědomím, stejně jako každý z nás. Ve skutečnosti tu není nikdo, kdo si myslí, že tu je, ale v projeveném světě je to takto vnímáno.

Ale kdo to tak vnímá? Mysl. Přes jedinečný obsah mysli.

Tak co to přijmout. Přijmout příběh mé projekce a nestranně pozorovat, co je v mé projekci zažíváno, co se děje, jaký děj je zažíván. Nehodnotit, nesoudit, neřešit, ale jen být tady a teď. A konat, když se koná, nekonat, když se nechce konat, vnímat, když je vnímáno a nevnímat, když vnímat není potřeba. Zkrátka být tady a teď - teď - teď...

Slova, která se snaží popsat něco, co popsat vlastně nejde, to se žije.

Příběh se musí žít, není možné ho nežít, není možné se mu vyhnout, změnit, vymazat, prostě se musí žít tady a teď. I to musí je zavádějící, neboť se všechno děje samo a ve skutečnosti nic jako život neexistuje. Paradox života a skutečnosti.

Dokonalost projeveného světa ve své jedinečnosti prožívána v iluzi přes sedm miliard projekcí jedinečných obsahů mysli. A ve skutečnosti nic z toho neexistuje.

Tak co vás může ještě trápit? Co můžete ještě řešit? Co chcete proto udělat? Nic, jen buďte tady a teď. A jak? To není na vás. Nechte děj se dít. Nepřekážejte životu v jeho jedinečném příběhu právě skrz váš obsah mysli. Nechte život konat a staňte se samotným životem.

Není nic dokonalejšího než život sám, projekce je dokonalá a není nic, co byste proto mohli udělat. Děje se to samo.


Pokud budete vnímat, že mi chcete napsat, učiňte tak :) Sdílejte, ptejte se, a nebo taky ne :)


Pokud to budete cítit, můžete přispět za články libovolnou finanční částkou na účet: 2801596480/2010, pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4320100000002801596480, BIC FIOBCZPPXXX , adresa banky Fio banka, a.s.,       V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1.

Děkuji čtenářům za zaslané finanční příspěvky a za jejich sdílení.