Můžeme si zavolat či napsat.

Jde to přes mysl

16.06.2022

Mysl neexistuje, existuje jen díky pozornosti, kterou jí dáte. A kdo jí dá pozornost? Nikdo, to se děje samo😊. To samé můžeme říci o programech. Ale je to jedno, toto je informace pro mysl, která už ví, že není co dělat, že není co měnit, že není co hodnotit, že není co řešit, že není na co přijít, vše se děje samo😊.

Je to kruh, koloběh, který se zdánlivě děje stále dokola, dokud se mysl neunaví natolik, že přestane konat. Neznamená to, že se nekoná, koná se, ale už bez mysli. Mysl ustupuje, neboť již ví, že všechno, co se děje skrze ni, "nikam" nevede, jen do stále se opakujících situací, jen podle jiného scénáře a s jinými kulisami a projekcemi obsahů mysli dalších "osob".

Lze opustit tento kruh?

Ano i ne. Kruh nelze opustit, ale lze v něm "být" v jiné úrovni. Prožívat život z jiné úrovně vnímání - z jiné perspektivy, z úrovně vědomí, a ne z úrovně mysli. Ale i to se jen zdánlivě děje pro mysl. Je to jen další úroveň poznání, a i ta je "časem" opuštěna. A časem není úplně správný pojem, neboť se vše děje teď.

A mohu proto něco udělat?

Mohu opustit kruh? Mohu mysl přesvědčit, aby již nekonala? Ne, ty jako vědomý pozorovatel, to můžeš jen pozorovat (uvědomovat si to), pro mysl nemůžeš udělat nic, vše se děje samo.

Pokud přijmu zdánlivý děj jako to, co se jen "děje" a nastavení mysli přepnulo do úrovně NO a CO, neustálým opakováním situací skrz toto nastavení, dojde mysl k proměně. Můžeme to nazvat "přepnutím". Ale tato zdánlivá proměna se děje sama, a jediné co proto může mysl udělat, je nestát si v cestě a jen to přijmout takové jaké to je, ale i to se děje samo😊.

Proč je toto psáno?

Tak zaprvé je to jedno, za druhé se to děje samo a za třetí mysl si nejspíše chce srovnat myšlenky a toto jí jako berlička zdánlivě pomáhá😊.

A protože nastavení mysli může mít ještě nějaká další mysl podobné, děje se samo v zájmu celku, že tento text byl i zde uveřejněn.

No není to úžasné?

O nás bez nás a přeci s námi, nebo lépe řečeno - skrze nás😊 a ještě jen zdánlivě. Uau.