Můžeme si zavolat či napsat.

Je to jen role

17.01.2022

A v roli, kterou právě hrajete je přítomen jak herec, tak divák, ale ani jedním z nich nejste. Jste to, co si to uvědomuje. A není špatných nebo dobrých rolí, jsou jen role, s vámi to ve skutečnosti nemá nic společného. Tak proč si role neužít, místo toho se s nimi ztotožňovat:)

Přijměte roli, kterou právě hrajete

Celá tato úroveň, dimenze či chcete-li projevený svět je o tom přijmout roli, kterou právě hraji. Nic víc a nic méně. Pokud přijmu roli, kterou právě hraji, stane se za-zrak - mysl si uvědomí, že není tím, kdo hraje, kdo píše scénář, ani kdo se dívá, ale že je tu něco, co si to uvědomuje. A i když jsou toto informace jen pro mysl, neboť stav se děje, ten nelze popsat slovy, i tak se to děje samo právě teď:)

Co znamená přijmout roli?

Mysl může mít tendenci si to vysvětlit po svém podle toho v jaké úrovni se zrovna nachází, takže se to nesnažte pochopit, ale jen to nechte projít a více se k tomu nevracejte. Ono si to cestu najde samo:)

Přijmout roli totiž není o rezignaci, v této úrovni se koná, ale už tu není nikdo, kdo by konání či roli hodnotil, koho by role stavěla do pocitů viníka či oběti, ale jen se děje role v daný moment a ta role se vás osobně netýká, jen zdánlivě je. No a co! :)

Přijmout roli přináší uvolnění, odlehčení, jednoduchost bytí v přítomnosti. Nic víc a nic méně. 

Co se stane, když roli přijmu?

Mysl by chtěla vědět, co se bude dít, a to i přesto, že se to může dít u každého obsahu mysli jinak. V první řadě se to děje samo a bez vlivu či řízení mysli.

Nebude se dít nic jinak, jen to, co se bude dít, bude vnímáno z jiné úrovně chápání. Najednou příběh ztratí naprostou podstatu a význam, a tím získá novou kvalitu, naplnění a vibrace. Najednou tu není nikdo, kdo by se ztotožňoval s hercem, scénářem či divákem, najednou to tu jen je a to co je, je nejlepší možné, protože to ani jiné být nemůže:)

Jsme tu na dovolené

Někde jsem četla nebo slyšela, už nevím kdy a kde, že jsme tu na dovolené, a právě to se děje, pokud přijmu svou roli. Roli, kterou zde hraji, ale kterou ve skutečnosti  nejsem. Uau..uvolnění...dovolená..

V kterýkoliv okamžik, v kteroukoliv situaci se ve skutečnosti nic neděje a přeci se toho děje nejvíce možně:)

S  láskou role jménem Terka:)


Pokud vnímáte chuť mi napsat, napište:)