Můžeme si zavolat či napsat.

Je to jen stav

17.06.2021

Stále více je vnímáno, že jakákoliv snaha, a to i ta, být vědomým pozorovatelem a jen si uvědomovat stav tady a teď, je vlastně snaha o změnu, a že i tato snaha padá s tím, jak se ve skutečnosti děje vše samo a my nejsme tím, komu se to děje, ani nemáme možnost to změnit.

Stále více je vnímáno, že tu jsou sdělovány nějaké informace, které jsou stejně přes mysl a obsah mysli, ale že mysl to ve skutečnosti neví a není schopná to sdělit. Neboť jak chcete sdělit stav, který se musí zažít, aby byl přijat.

Tohle není návod na to, jak se stát plně probuzeným, jak se stát vědomým pozorovatelem, neboť nic takového neexistuje, je to jen další iluze, kterou se projevuje obsah mysli přes mysl, ale i to je součástí iluze projevu.

Ve skutečnosti zůstává jen stav existence, který je vnímán jako něco, co je, ale ve skutečnosti ani to není.

Je jen to, co je teď, ten stav existence, který nemá žádný děj, emoce, pocity, náboj, je to stav, který nelze popsat, zde mysl končí a nemá co dalšího sdělit. A právě v tom nesdělení se to děje tady a teď.

Zkuste si to. Vyberte si předmět, obrázek, statickou věc a jen ji pozorujte. Pozorujte ji co nejdéle, opuste postupně všechno v mysli a jen pozorujte tady a teď.

Pak jen jste, a není tu nic, co by tu bylo. Jen to je, ale je vnímáno, že to je, ale i není zároveň. Má vaše mysl pocit, že tomu nerozumí, že se ta osoba, co to píše už dočista zbláznila? Ano, je v tom určité bláznovství, neboť je vnímáno, že tohle věčné všechno a nic tu neustále bylo, je a bude, že není nic jiného, jen tento stav bez možnosti popisu a sdílení slov.

A ten stav to Jsem já. Co je ten Celek. To je to, co tu je a vždycky bylo a bude. My jsme ten stav - nic víc a nic méně.

Každý tím jsme, každý jsme tím vždy byli a budeme, není možné tím nebýt, i když to nevnímáme, i když máme pocit, že tím nejsme, jsme tím vždycky.

Nemá to barvu, nemá to náboj, nemá to emoci, nemá to pocit, nemá to vlastnost, ani přídavné jméno, a už vůbec ne podstatné jméno či sloveso, jen to je, i když to ve skutečnosti není.

Iluze projeveného světa, děje, těla, příběhu, emocí, pocitů, našich zdánlivých programů je prokouknuta a je tu jen stav, stav, který jen je...


Vnímáte, že se chcete na něco zeptat, že chcete něco sdílet, že... napište mi, zavoláme si nebo se spojíme online...