Můžeme si zavolat či napsat.

Jen naše představy brání stálému stavu štěstí

23.08.2021

Jsou různé roviny nebo chcete-li úrovně toho, jak mohu žít. Buď z tzv. Duality, tedy podle obsahu mysli (toho co si myslím), podle představ o všem, co se děje, co se má dít a co bych chtěl, aby se dělo, nebo dokonce co si myslím, že se dělo v minulosti. Anebo je tu jiná rovina, tzv. bytí v přítomnosti tady a teď.

 

Z úrovně pozorovatele v přítomnosti, toho, kdo nemá představy, kdo si o ničem nic nemyslí, ale jen pozoruje vše v přítomnosti. Pozorovatel, který si nevytváří žádné domněnky o sobě, o druhých, o ději, o minulosti či budoucnosti, ale jen je.

V tomto stavu se děje přítomný děj v klidu a zdánlivé rovnováze, neboť není od principu potřeba nic vyrovnávat, ale pokud si nyní mysl o tom začne tvořit představy, okamžitě bude nepochopeno, co tím bylo řečeno.

Různé úrovně bytí

Můžeme možná říct, že jsou tu dvě roviny bytí - ta z představ a pod vlivem představ, ta nahoru dolů, ta, co trápí, bolí, strachuje, bojuje, nebo naopak se vznáší na obláčku či v radostné euforii, aby byla za chvíli uvedena samotným principem do rovnováhy s opačným nábojem, nebo je tu bytí z přítomnosti bez představ, které jen je a nechává děj, ať se děje sám.

Bytí (ještě) jedince, které nezasahuje do tvoření samotného principu, ale jen pozoruje v přítomnosti tady a teď. Uvědomuje si děj, uvědomuje si pozorovatele, ale není ztotožněný s osobou či jejím dějem, pocity, nebo stavem.

Nelze to popsat, nelze to sdělit slovy, neboť jak již bylo tisíckrát řečeno, děje se to samo a není na osobě, aby to pochopila či žila. Osoba tedy mysl (přijímač a vysílač) či lépe řečeno obsah mysli dané osoby se jen děje na základě momentálního nastavení bez svého přičinění a moci cokoliv změnit. Slova mohou možná jen naočkovat mysl a změnit její stav (vibraci), ale to se děje také samo.

Můžeme to pozorovat, můžeme být pozorovatelem. Ze začátku možná na chvíli, možná ještě pod tlakem chtění, touhy se osvobodit od vedení z obsahu mysli, ale to, jak a kdy se to bude dít, není na osobě, i to se děje samo. "Časem" již častěji a častěji až princip převezme plně naše vedení v zájmu celku. A to je pak ta skutečná jízda tady a teď 😊.

Jak poznám kde se nacházím?

Pokud žiji ještě z obsahu mysli, tedy z roviny představ poznám tak, že mám představy o něčem či o někom, že to, co projde hlavou jako myšlenka nebo emoce a je jedno jestli dobrá nebo špatná hodnotím a dávám tomu pozornost, až se s tím nakonec ztotožním, a tak si začnu tvořit představy o dané situaci či osobě.

Pokud jen jsem tady a teď, nepřemýšlím o ničem, ale konám, děje se děj sám od sebe bez přemýšlení. Myšlenky nezmizí, obsah mysli nezmizí, ale je to už "osobě" jedno, nehodnotí se nic, jen se je.

Je to jednoduché? Je. A i když vám obsah mysli přes nějaké další představy, které se tvoří z obsahu mysli či ze zkušeností z minulosti (naučené vzorce, zmutované programy) tvrdí opak, vy již víte, že je to jen představa, skutečnost totiž nemá představy, ta jen je a je jí to jedno. Protože ve skutečnosti je to jedno. Je to tak uvolňující uvědomit si, že je to jedno. No a co.

Jen mysl by chtěla pochopit a vědět, ale opět se jen chytla na představy toho, že to něco znamená, že je to nějak důležité, že to může něco změnit a já nevím na co všechno...a přitom je to jedno, jen to je😊.

To, že věřím, nebo že si myslím že vím, jsou jen představy.

Stav vysvobození, stav bytí z roviny přítomnosti totiž nelze mysli vysvětlit, to se musí žít😊.

Není to o informacích, ale o uvolnění a dovolení samotnému principu nás tím provést, dovolit mu uvést zdánlivý děj do rovnováhy ať to znamená cokoliv. Bez představ a očekávání začít pozorovat přítomný okamžik a vstoupit tak do jiné reality. Reality bytí v přítomnosti. Bytí ve "vysvobození".

Není to letargie, není to rezignace ani fatalismus, je to jen skutečný život sám. Přijmout to takové jaké to je, je klíč, klíč ke dveřím zvaným ráj na zemi.

Možná, že je to pro nějaký obsah mysli neuchopitelné, ale to je jedno, teď je to třeba neuchopitelné a za týden to může být plně vnímáno, anebo taky ne😊.


Chcete si zavolat? Napište mi prostřednictvím tohoto online formuláře.