Můžeme si zavolat či napsat.

Lehkost bytí

19.05.2021

Když mysl, tedy přesněji řečeno obsah mysli je to, co není skutečnost a odvádí nás od samotné existence tady a teď, tak naproti tomu bytí z přítomnosti je lehkost, kterou ve skutečnosti jsme. Protože buď je bytí z obsahu mysli, nebo je jen bytí tady a teď z přítomnosti. Ale ani jedno není špatné nebo dobré, tak není potřeba tomu dávat nějaká označení, hodnocení nebo představy, ale jen vědět, že to tak je, anebo taky ne 😊.

Lehkost neváží nic, lehkost nemá omezení, lehkost nemá hranice, lehkost nemá konec ani začátek, lehkost zkrátka jen je.

Stav lehkosti je jako stav svobody, je to bytí z přítomnosti tady a teď. V přítomnosti, kde není nic, co by nebylo nemožné, neboť se to děje prostřednictvím samotného Principu a samo a vlastně jen zdánlivě.

Když v určité úrovni pozorujeme naše pocity a děj, tak se postupně odprošťujeme od našich pocitů a děje, vnímáme, jak se to děje na základě Principu, který neovlivníme, který se děje sám. Jediné, co můžeme ovlivnit je to, že to můžeme pozorovat, ale i to se děje samo, neboť tu nakonec není ani pozorovatel, ale to, co si uvědomuje, že jen je.

Ale i to jsou jen slova pro mysl, ale skutečnost je mnohem lehčí😊. Cokoliv se děje totiž není třeba hodnotit, rozebírat a snažit se pochopit, prostě jen přijmout, že to tak je. V tom přijetí je lehkost, neboť život je lehký, jen obsah mysli se nám snaží namluvit, že ne, ale i to se děje jen v určité úrovni, ze které lze vystoupit?

No vystoupit ano i ne. Děje se to samo, tak jak z toho chcete vystoupit? Jakmile tam bude chtění, tak se bude dít chtění, lze to jen zpozorovat, uvědomit si to a přijmout to, že to tak nyní je. A co se stane?

Nastane lehkost, neboť pokud přijmu, ne hlavou, ale uvědoměním si skutečnosti, že to tak zkrátka je, nastane úleva, propuštění, změna energie a hle, je tu lehkost bytí😊. A i to se děje samo na základě Principu.

Takže, chcete si ještě zakoušet, hrát si a žít z obsahu mysli? Ano, tak hurá do toho, obsah mysli není nepřítel, je to jen Princip z určité úrovně bytí a o nic ve skutečnosti nejde.

Chcete se již probudit? Už jste probuzeni, jinak byste nečetli tento text, tak co proto chcete udělat? No jen se uvolněte, pozorujte přítomný okamžik a buďte si vědomi, že vy jste to, co si to jen uvědomuje a že je tu ta lehkost.

Lehkost bytí, vnímáte ji? Teď, teď, teď a teď a ano, teď...😊.