Posvátná žena

19.05.2020

Kdo vlastně doopravdy jsme? Posvátná žena je bytost, která není v historii Země úplně známá, protože je to žena, která plně nabourává naprogramované představy o dokonalé ženě. Posvátnou ženu poznáme jen tehdy, pokud již vidíme sami sebe, protože tato žena se neschovává za masky, ani za falešné představy o kráse, tahle žena ví přesně kdo je a to je všechno.

Tato žena je plně ve svém srdci, napojena na svůj zdroj sebelásky a sebehodnoty. Tato žena je celistvá, má v rovnováze všechny aspekty své lidské bytosti, propojena sama sebou, se svou mužskou i ženskou stránkou, s Matkou Zemí i Vesmírem. Ve svém středu hledí na svět s pochopením, ale bez souzení, hodnocení a jakýmkoliv zasahování z pozice ega.

Posvátná žena zná svou hodnotu a uvědomuje si, že je moc vzácná na to, aby ji vydávala na něco, nebo někoho, kdo není připraven. Tato žena si je vědoma své vnitřní krásy, která se projevuje navenek. Nezajímá jí její vzhled, i když ví, že je krásná, protože ona krásu spatřuje ve všem.

Žena ve své celistvosti není nic, co není pravda. Nemá masek, protože je již nepotřebuje, nekoná podle programů či vzorců, protože je již opustila, jedná vždy podle svého srdce a citu a je jí jedno, co si ostatní myslí. 

Nesoudí, nehodnotí, ale dokáže dát soucit, radost i klid, když cítí, že je to dobré pro druhého, protože tato žena ví, kdy má pomoci, a kdy nemá zasahovat, neboť dotyčný má cestu ještě bez jejích zásahů.

Tato žena ví, její moudrost se stala posvátnou stejně jako ona sama. Moudrost, která nepoučuje, nepředvádí se, ale proudí z vnitřního nastavení božského Bytí, které ví.

Tato žena miluje, miluje sebe, svou rodinu, své přátelé i nepřátelé, protože ví, že jediné co ve skutečnosti existuje je láska. Tato láska je čistá, takže někdy může okolí připadat cynická, někdy odtažitá, někdy nezúčastněná, ale je to jen zrcadlo naší cesty, protože posvátná žena je vždy pravdivá a láskyplná.

Je to lidství v té nejčistší podobě. Tato žena tvoří zevnitř sebe sama a jen tehdy, pokud je vedena božským Bytím, které se stalo její součástí a spolutvůrcem. Tvoří přes sebe, svou frekvenci, vibraci, své nastavení. Je to tvůrčí proces, který nenamáhá, který nedělá, ale hraje si v plné podpoře radosti, lehkosti a naplnění.

Pokud se tato žena rozhodne pro partnerský vztah, tak je to vždy s mužem, který je ji hoden. Ne z namyšlenosti, ale s vědomím toho, že svou energii a hodnotu nespojí s někým menším, než je ona sama. Posvátná žena ví, že je pro muže darem, neboť štěstí a harmonii, kterou žije, žije i s partnerem, se kterým dochází v takovém svazku k naplnění ve všech podobách a směrech.

Spojení s takovou ženou je pro muže naplněným potenciálem, neboť nyní má možnost prožít posvátný vztah založený na lásce, respektu a v radosti. Takový vztah si ale nelze přát, takový vztah se prostě stane.

Tato žena je klidná a tvoří vztah prostřednictvím svého vnitřního nastavení přímo ze srdce bez všech těch naprogramovávaných představ kontroly, dělání, manipulace, očekávání, hlídání, vedení apod. Tato žena nevnáší do vztahu programy, ale nechává vztah vzkvétat a tvořit přes energii harmonie a vědomého božského vedení intuicí.

Posvátná žena je obdařena magickými schopnostmi, které se týkají jejích darů, které cestou k této naplněnosti obdržela. Jsou to dary mimo projevený svět duality, tyto dary léčí srdce a spojují lidi s jejich vědomým Bytím. Tato žena léčí místa kde zrovna je a kam přijde, léčí lidi, kteří jsou v její blízkosti a je jejich čas.  

Tato žena, když se podívá do očí, je to do hloubky vaší podstaty, ví v tu chvíli o vás vše a přesto vás nesoudí, ale miluje. Tato žena tvoří nový svět jen tím, že došla až sem, jen tím, že je a ví, že tento proces se týká každého. Ví, že jsme celek, že ona je vy a vy jste ona, proto má v sobě humor, neboť ví, že je to hra, jejichž cílem je žít život. Tuhle hru se rozhodla hrát s nadhledem a pro dobro své a celku.

Je čas takových žen a je čas takové ženy spatřit a ctít. Tyto ženy jsou naše přítomnost a tak i budoucnost.

S láskou Tereza Mahulen