Můžeme si zavolat či napsat.

Slova, která neexistují

05.03.2021

Přes slova se snaží obsah mysli něco sdělit, něco, co není sdělitelné, co není uchopitelné a není myslí pochopitelné, neboť se to neděje, neexistuje to, a přitom v úrovni Duality vnímáme, že se to děje.

V projeveném světě, v tomto zdánlivém ději, v tomto zdánlivém něco, se děje zdánlivý děj, který vytváří pohyb, energii, která je v úrovni Duality vnímána jako kladný nebo záporný náboj, ale v úrovni Neduality a už toto označení je nesmyslné, jsou oba tyto náboje na stejné úrovni, není mezi nimi rozdíl, je to jen energie, kterou jen jako kladnou nebo zápornou vnímá mysl, ale ve skutečnosti tato energie je na stejné úrovni.

Neustálé nahoru - dolů, kladný a záporný náboj, jen v přítomnosti není vnímáno nic, jen klid. V přítomnosti, která ani neexistuje, jen je v úrovni Duality vnímána jako něco, co je.

Celá tato úroveň zvaná Dualita slouží k rozpoznání, že není nic odděleno od Celku, že ty jsi tím Celkem a není tu nic, čím bys nebyl. I když ve skutečnosti není nic z toho, co je vnímáno jako realita, jako děj, jako skutečnost, ani to se neděje.

Jsi i tou myslí, kterou odmítáš, myšlenkami a programy, které označuješ za špatné nebo dobré. Jsi vším, celým projeveným světem. Tak se přestaň bránit, přestaň to vnímat jako něco, je to nic, a přitom to je vším😊.

Není žádná úroveň Duality a Neduality, všechno je jedním, tím nic, které se jeví jako něco.

Jsi tím jídlem, jsi tím nápojem, jsi tím hrnkem, jsi tou místností, jsi tím oblečením, jsi tím partnerem, jsi tím rodičem, jsi tím dítětem, jsi tím stromem, jsi tou myšlenkou, není tu nic, čím bys nebyl, a přitom tu není ve skutečnosti nic z toho.

Zdánlivě jsi tou zdánlivou bolestí, tou zdánlivou radostí, tou zdánlivou osobou. Neexistuje nic, čím bys nebyl, a přitom nic z toho neexistuje.

Oddělenost vnímáš mezi tělem a prostředím, dějem, ale tady není žádná oddělenost, jsi tím vším. Tělo, smysly tu jsou, aby udržovali tvou nespokojenost, aby ses neustále vracel do těla, aby ses vracel do Oddělenosti, ale žádná, opakuji žádná Oddělenost tu není, to je iluze, chiméra, projekce, je to nic.

Nic se jeví něčím. Dokonalá hra, která není hrou, ale ničím.

Je to tak jednoduché. A přitom to ani neexistuje😊.


Prostor pro případné otázky či sdílení 😊.