Můžeme si zavolat či napsat.

Svoboda bytí začíná přes vědomého pozorovatele

16.03.2021

Pokud jsme ve stavu vědomého pozorovatele tady a teď, pokud bez hodnocení a očekávání jen setrváváme v přítomnosti a reagujeme podle toho, jak aktuálně chodí zdánlivý děj tady a teď, tak z této pozice vnímáme, že se nic neděje, že nejsme tou osobou, tímto tělem, ale že jsme tím zdánlivým dějem, který se odehrává v přítomnosti.

Vše se děje v zájmu Celku, tedy našemu, neboť my nejsme odděleni od nikoho, my všichni jsme tím Celkem, celým projeveným světem, ale i tím neprojeveným, tedy Vědomím tady a teď.

Pokud necháme vše na samotném Principu (životu, narovnávání, Celku, Vědomí), pokud přijmeme vše jako to dokonalé takové, jaké to je, jako to, co se děje tady a teď v zájmu Celku a odevzdáme vše, opravdu vše právě tomuto vyššímu principu, až teprve tehdy může dojít k narovnání. A jaké bude to narovnání, není na našich představách, či očekávání. To se děje samo, stejně jako všechno, co se zdánlivě děje.

Pokud zůstáváme ve stavu vědomého pozorovatele tady a teď a konáme podle toho, jak to přichází, děje se přeměna i vnitřní energie tzv. jedince, té naší zdánlivě oddělené bytosti od Celku, aby se právě změnila energie ve stav Celku (Vědomí) a ne bytí z osobnosti (z obsahu mysli).

Bez ztotožnění s osobností a bez představ, tedy obsahu mysli se děje vysvobození, stav neomezené svobody bytí. Je to proces, ale nemusí být dlouhý, nemusí být náročný, je to o mysli, která přes obsah mysli - tedy své představy, a právě ty nenaplněné představy se odděluje od Celku.

Nabídky mysli, myšlenky, které nám chodí podle obsahu mysli jsou v určité fázi neustále a mohou být i velice neodbytné, ale není na nás se s nimi ztotožňovat, chytat se na ně, na nás je, je neposlouchat, neztotožňovat se s nimi a nechat je projít tělěm bez hodnocení a právě stav vědomého pozorovatele tady a teď je tou pomůckou.

A pokud to občas nebo klidně i často nejde jinak, nevinit se, nevracet se k tomu, prostě to tak bylo, ale jakmile se vrátíme do stavu tady a teď přes vědomého pozorovatele, v tu chvíli se přeci nic neděje, je jen stav tady a teď.

Je to o pochopení, rezonanci přes slova, neboť přes slova pravdu či skutečnost nelze sdělit, to se děje samo, ale jsou to informace, které přicházejí samy a tvoří se pod prsty v počítači, neboť se to děje samo a má to být sděleno tady a teď.

I když ve skutečnosti není nic sdělováno, ani tu není nikdo, kdo by něco sděloval a nic se ve skutečnosti neděje😊.


Formulář pro případné sdílení či objednání on-line osobního sdílení. S láskou se děje samo.