Ticho léčí a jak ho mít rád

04.07.2019

Ticho léčí. Je to s podivem, ale ano. Dnešní svět nám vzal ticho - odpojil nás od něj. Televize, internet, reklamy na každém rohu, hluk města, rachot aut a strojů, a mnoho dalšího nás odpojilo od nás samých. My sami jsme se nechali odpojit a nyní hledáme sami sebe, svůj vnitřní klid. Pokud chceme uvidět svou sílu, svou krásu, svou moudrost, svou cestu - jděme do ticha.

Ze začátku ticho bolí

Je s podivem, že první seznámení s tichem některé z nás dokonce může bolet. Cítíme se nepříjemně, začneme se ošívat, tělo je z toho nervózní a moc se mu to nelíbí. Je to mysl (ego), která je z ticha nesvá a není zvyklá na takové zastavení a uvnitřnění. Postupně ji dochází, že pokud přijeme do svého života ticho, tak ona může přijít o svou nadvládu, o své vedení. Pokud vydržíme a postupně den po dni, nebo týden po týdnu setrvání (minuty, hodinku, časem více) v tichu prodlužujeme, začínáme se napojovat na naše srdce a duši, a začínáme postupně přebírat vedení našeho bytí přes srdce.

Co se v tichu děje úžasného

No, začneme cítit život sám. Začneme cítit nás samotné. Začínáme slyšet naše srdce. Najednou začneme slyšet to, co od života chceme, co nám dělá dobře, co jsme vlastně my sami, naši podstatu. Samozřejmě, že ze začátku se bude mysl snažit použít ticho pro tvoření materiálních vizí, aby nás vrátila do systému, ale časem začneme krásně rozpoznávat, kdy k nám mluví mysl (přes ego), a kdy srdce (přes mysl).

Úžasné na bytí v tichu je to, že začneme slyšet sami sebe, své opravdové přání a hodnoty, a to bude mít postupně i pozitivní vliv na náš život.

Jak ticho léčí

Všemi směry a všemi způsoby, všemi časy a všemi smysly. Ticho nás navrací k samotnému životu. Ticho nám ukazuje dokonalost tohoto bytí. Najednou začneme vnímat naše smysly (zrak, sluch, čich, hmat, chuť), v tichu je vnímáme nejlépe a najednou si uvědomujeme jejich účel, jejich dokonalost a jejich hodnotu navracet nás do přítomnosti. Ticho léčí naši duši, a když vyléčíme duši, máme zdravé i tělo. Tak jednoduché to je.

Ticho je ta nejtvůrčejší síla ve vesmíru

Není větší síly, než ticho. Možná tomu nyní nevěříme, ale to tvrdíme jen v případě, že jsme ticho nepřijali do svého života, že ho neznáme. Že jsme nepoznali jeho plnou sílu. Není pro nás dobré odsoudit něco, co jsme ještě nepoznali. V tichu jsme nejlepší verzí sebe sama a čím, více budeme ticho zařazovat do svého života, tím více se budeme dostávat sami k sobě a ke své podstatě.

Co je naše podstata

My sami. Vědomí toho, kdo jsme. Kdo je každý z nás a zároveň kdo jsme my všichni. A to, kdo jsme lze zjistit v tichu. Dostat se ke své podstatě je očistný proces, který náš život posune kvantovým skokem do svého vlastního bytí Já jsem.

Já jsem. Co si pod tím představit

Bytí sebe sama. Kdo chci být.

Jak k tomu dojít? Sedněme si v tichu a vypišme nejlepší verzi sebe sama. Vypišme si podrobně jaký chceme být, všechny vlastnosti, také co chceme nosit za oblečení, co chceme jíst, co chceme dělat, co chceme zažívat a co nechceme, prostě napišme si svůj nejlepší život pro sebe, který nás napadne. A až ho vypíšeme, tak ho začněme postupně krok za krokem i žít. Pak přijde osvícení, pak přijde obrovský skok do našeho nového lepšího života, života Já jsem z naší podstaty.

Miluji vás a vím, že nyní tvoříme nový život tady a teď!