Můžeme si zavolat či napsat.

Uvědomování se jako nekonečný příběh

04.06.2022

Je to nekonečné, je to neustále a je to tady a teď. Kdykoliv něco uděláte, kdykoliv proběhne myšlenka, kdykoliv začnou ústa promlouvat, je s tím vždy spojené uvědomování se. A i to uvědomování se provázejí pocity, emoce a myšlenky, a i to je uvědomováno.

Děje se to samo, mysl předává svou vládu vědomí a proces provázejí emoce. Celé je to uvědomováno, a není možné s tím nic dělat, jako s ničím, co se jakoby děje. Jen to je, a to je celé.

Zdánlivě se děje normální činnost, je pozorována, je konána, je i psáno a komentováno, ale není tu nikdo, kdo by se o to zajímal, či znal důvod tohoto konání, jen se to děje tady a teď. Někdy jsou volena slova, která mohou na první pohled někomu připadat, že je tu někdo, kdo s něčím (ne)souhlasí, kdo má nějaký názor nebo kdo druhým radí, ale není tu nikdo, kdo by tím byl, jen se to děje a je to uvědomováno.

Někdy přijde pocit, že je to nekonečné a hned je uvědomováno, že je to jen další myšlenka, další pocit, který se ve skutečnosti neděje, jak přišel, zase odejde. Někdy se děje emoce naštvání, někdy dokonce agrese či únavy z toho věčného uvědomování se😊, ale záhy je vnímáno, že se to jen zdánlivě děje a nemá to žádný důvod, žádný význam, jen se to jakoby děje, aby se to mohlo již nedít...

Mysl je "neuvěřitelný" držák, i když je to již vše věděno a vnímáno jako to iluzorní, mysl se stále drží svého kormidla. Občas silněji, občas vůbec, občas mírněji, ale je tam program, který nechce pustit svou vládu. Někdy je to k smíchu a někdy k pláči😊, je to jako nekončící perpetuum mobile, kdy je vnímán program, jeho funkce, ale není možné s tím nic udělat, jen si to uvědomovat.

A tak se děje uvědomování s tím, že není věděno, jak ještě dlouho, ale i to je jedno, děje se to samo a jedno vnímáno je, že se to unaví a pak se přepne tohle věčné uvědomování se anebo taky ne? 😊

Až tam nebude nikdo, kdo by to chtěl jinak, až tam nebude nikdo, kdo by něco věděl, až tam nebude nikdo, kdo si něco myslí, až mysl nebude vést, ale bude vedena. Až se mysl unaví a pustí se.

Pustí se toho všeho vědění a uvědomování se spojí s vědomím v jeden celek, protože nic jiného tu není.

A stane se to? To není věděno a ani není možné to vědět...děje se to samo a není tu nikdo, kdo by to mohl vědět😊.  Je tu jen (zdánlivé) uvědomování se...