Můžeme si zavolat či napsat.

Uvnitřnění v přítomnosti tady a teď

23.03.2021

Až když jsou všechny díly skládačky na svém místě, tak se může spustit vůle Celku. Řízení mysli z Vědomí, svoboda, ke které vede vždy jiná, jedinečná cesta každého z nás. Dokonalá, unikátní, fantastická cesta, jejíchž dokonalost spatříme v pravý čas.

V jedné fázi, kdy jsme ještě řízeni obsahem mysli, kdy ještě hodnotíme děj, sebe a ostatní, kdy máme představy a očekávání, kdy jsme zmítáni myšlenkami z obsahu mysli, náš život se jeví nahoru - dolů, myšlenky chodí z minulosti, představy o budoucnosti a přítomnost nás plně neuspokojuje. A právě v této fázi přichází informace, co dělat - přítomnost tady a teď.

Jediné, co opravdu je, je stav tady a teď, teď, teď...

To jediné kým jsme, je stav pozorovatele. Zdánlivá existence pozorovatele v přítomném okamžiku teď, teď, teď...

V přítomnosti jako vědomý pozorovatel tady a teď je stav, vnitřní stav, chcete-li, který se děje sám. Stáváme se zvnitřněným pozorovatelem, který nic nehodnotí, nic neočekává, nic si nepředstavuje, ale jen je tady a teď. Vnímá stav existence, toho stavu tady a teď, stavu, kterým je.

Tady a teď jsme všichni tím stavem, ke kterému "jdeme" - Vědomím, jsme Principem života a není nic čím bychom nebyly, ale obsah mysli, přes který se dělo ztotožňování, zachytávání se na myšlenky, nás odvádělo od nás samých.

My už tím stavem jsme, jen to nevnímáme, neboť jsme zaměstnáni obsahem mysli a tedy programy, chcete-li představami, očekáváním, hodnocením, zkrátka myšlenkami.

Stav tady a teď je jako malé dítě, které se dívá na rostlinu a nehodnotí jaká je, jestli je krásná, bílá, voňavá, vysoká, nízká, nebo jarní či letní, neřeší její jméno, její stáří, její stav, ale jen ji pozoruje, nezaujatě, bez představ a očekávání, ale jen vnímá existenci tady a teď. A to je ten stav, kterým jsme všichni, stav Vědomí, stav Principu života tady a teď.

Nejsme ani život, ani osoba, ani příběh, ani tělo, ale jsme stav existence tady a teď.

Existence, která ve skutečnosti neexistuje. Jsme tím stavem, který zažívá existenci v této iluzi zvané život na planetě Zemi. Není důležité, jak je to možné, není důležité, jak to je, ale jen si vzpomenout na ten stav, kterým jste...teď...teď...teď..

Přeměna se děje jen tady a teď.