Můžeme si zavolat či napsat.

V praxi se jen děje děj

17.11.2021

Můžeme stokrát číst jak to je, můžeme stokrát vidět na vlastní oči, jak to funguje a můžeme stokrát vědět (myslet si) jaká je skutečnost, ale pokud to nežijeme, pokud se neděje praxe, není nic, co bychom mohli sdělit a stále jsou to jen bla, bla, bla...ale i to je v pořádku:)

A i v případě, kdy to žijeme a sdělují se přes nás slova, stále je to bla, bla, bla...bez obsahu, bez skutečného významu, neboť jen praxe, jen vlastní prožitek má nějaké skutečné sdělení, ale i to je v pořádku:) 

Děje se to samo a kdy a jaká nastane praxe neřídí sama osoba, ale děje se to samo skrz princip (života) a to podle obsahu mysli konkrétní částečky (osoby), přes její mysl (její přijímač a vysílač). Jen další slova pro mysl, aby možná zpozorněla, aby zase něco vnímala a buď to rezonovalo nebo ne...nic víc a nic méně.

Ale co se bude dít, jak se to bude dít, co se bude říkat, co se bude činit, co se bude cítit, co se bude vnímat není na částečce (osobě), to se skutečně děje samo. Částečka to jen může pozorovat, může si uvědomovat (ještě lépe) co se "uvnitř ní" děje, co vnímá jako zdánlivá částečka (Já osoba) tady a teď. 

Celý ten fígl, celý ten jednoduchý lehký život je v tom ději tady a teď, a jen v tom uvědomování si všeho skrz sebe v přítomnosti. Neřešit co není, co bylo, nebo přemýšlet o tom, co bude, ale jen být tady a teď. Tak jednoduše to zní, a tak často se mysl této jednoduchosti brání, ale je to opravdu jednoduché. 

A je to stále dokola sdělováno, neboť pokud to není ještě plně žito, je možnost to opakovat:) A když se píše - jen si uvědomovat v přítomnosti tady a teď, je tím opravdu myšleno, jen vnímat své vlastní vnímání! Nic víc a nic méně.

Žít, žít život tady a teď v  plné jeho barevnosti, naplnění a živosti, ale bez hodnocení, bez očekávání, bez toužení či představ, ale jen žít tady a teď a to co přichází, to co se děje, přijímat bez dalšího rozebírání:) 

Nevěříte? Zkuste to.

Ne, vy to vlastně nezkusíte, neboť se to děje samo a tak není na vás to zkoušet, ale jen to bude teď s vámi (myslí) buď rezonovat pozitivně nebo opačně a pak možná někdy bude/nebude obsah mysli připraven na to, to naplno žít a mysl to přijme a princip se o to už postará:) 

A Vy si to jen budete uvědomovat, protože kdo je to Vy? Jen to, co si to uvědomuje!

Praxe. Milovaná praxe. Praxe, která jediná přináší skutečné poznání. Praxe, která se děje sama a na základě principu života. Skutečné poznání bez praxe nelze žít.