Tereza - Součástí celku

Uvěřili jsme tomu, že jsme na světě proto, abychom něčím a někým byli, abychom něco dělali, něco si mysleli a něčemu věřili. Uvěřili jsme, že jsme, a to je ta největší iluze této projekce zvané projevený svět.

Mysl totiž není schopna najít to, co hledá, neboť to hledá mysl přes obsah mysli - přes naučené vzorce a programy. Mysl není schopna to najít, neboť nepřestává hledat.

Možná přijdeme na to, že dokud se ztotožňujeme s naším příběhem a tím pádem s naší osobností a s naším tělem, náš život se točí v kruhu a my s ním. Že nelze vystoupit z tohoto kruhu, pokud nepřijmeme skutečnost, že nejsme osobností, nejsme tímto příběhem ani tímto tělem, ale že jsme Vědomím tedy Celkem, který ve skutečnosti neexistuje, ale jen se děje - přes zdánlivý děj tady a teď.

Ve stavu absolutního přijetí "skutečnosti" se možná stane přeměna energie a život se stává naplněným. Bez toho, aniž bychom proto cokoliv udělali, stane se to samo.


E-mail, napište mi:

tsvobodova76@gmail.com

Články uveřejňuji i na Facebooku:

https://www.facebook.com/mujnaplnenyzivot

Něco málo o mé práci:

https://www.bydlimenazahrade.net/

https://tvorimvasiprezentaci.webnode.cz/


Youtube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCi8YxfPAAz_fMLGrpsnMotg


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO SDÍLENÍ