Tereza - Součástí celku

Uvěřili jste tomu, že jste na světě proto, abyste něčím a někým byli, abyste něco dělali, něco si mysleli a něčemu věřili. Uvěřili jste, že jste, a to je ta největší iluze této projekce zvané projevený svět.

Mysl není schopna najít to, co hledá, neboť to hledá mysl přes obsah mysli - přes naučené vzorce a programy. Hledající není schopen to najít, dokud nepřestane hledat.

Možná přijdete jednou na to, že dokud se ztotožňujete s obsahem mysli, váš život se točí v kruhu a zdánlivé Já jsem s ním. Že nelze vystoupit z tohoto kruhu, dokud nepřijmete skutečnost, že nejste obsahem mysli, že nejste svou myslí, že nejste touto osobou, ale že jste stavem existence.

Ve stavu absolutního přijetí "skutečnosti" takové jaká je, se možná stane přeměna energie a život se stává naplněným tím, jaký je tady a teď. Bez toho, aniž bychom proto cokoliv udělali, stane se to samo.


E-mail, napište mi:

tsvobodova76@gmail.com

Články uveřejňuji i na Facebooku:

https://www.facebook.com/mujnaplnenyzivot

Něco málo ze současnosti:

https://www.bydlimenazahrade.net/


Youtube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCi8YxfPAAz_fMLGrpsnMotg


KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO PŘÍPADNÉ SDÍLENÍ