Naplněný život 


Ta možnost tu je stále, možnost být v úrovni (stavu) tady a teď. Tuto úroveň nelze popsat slovy, tato úroveň není lepší nebo horší, vyšší nebo nižší, a přesto se ji mysl snaží neustále popisovat a hodnotit.

Vědomí je vším, opravdu vším. A definici Vědomí si přidejte každý sám. Jako vědomý pozorovatel, jako ten, který je tady a teď, který jen vše pozoruje z pozice uvědomování se bez hodnocení.

Přes slova se snaží obsah mysli něco sdělit, něco, co není sdělitelné, co není uchopitelné a není myslí pochopitelné, neboť se to neděje, neexistuje to, a přitom v úrovni Duality vnímáme, že se to děje.

Ono vlastně nebylo nikdy co říct, a ani nebylo nic říkáno. Zdánlivě se dělo sdílení něčeho, co nelze sdílet a dělo se - děje se samo. Tedy vlastně neděje.

Již sama otázka je zavádějící. A vlastně všechny články, které byly doposud napsány, jsou zavádějící, neboť skutečnost je o tom, že nic ve skutečnosti neexistuje. A když nic neexistuje, nemůže existovat ani Vědomí. A pokud vše, co je zdánlivě prožíváno, viděno a vnímáno ve skutečnosti není (tím pádem ani sama skutečnost), tak není nic, co bychom...

Život, zdánlivý život, který se před námi každý den po procitnutí ze spánku otevírá. Zdánlivá projekce skrz naše jedinečné obsahy mysli, která se spouští každý den po probuzení. Co je to tedy ten život? Život, který se žije každý den, dokud se neumře. Život, kterým jsme - podle některých teorií. Život, který tvoříme - podle jiných teorií. Co je...

Není nic, co by nebylo Vědomí, a to Vědomí je život sám, živost, bytí tady a teď. Není nic, co bychom pro život mohli udělat, vše se děje samo. My jsme tím životem, my jsme tím Vědomím a to, co se zdánlivě děje, je život, kterým jsme. A to poznání je, že není nic špatně nebo dobře, prostě se to...

Není tady nikdo, kdo by něco věděl, není tady nikdo, kdo by něco dělal, není tady nikdo, kdo by psal tento článek, není tady nikdo, kdo by tady žil život, není tady nikdo, kdo by nebyl mnou, i když já ve skutečnosti neexistuji. Tak proč je psán tento článek? Protože se tak děje ve zdánlivém ději tady a teď. Je...

Paradox celého projeveného světa je v tom, že na jedné straně je jakoby prožívána jedinečná projekce skrz obsah mysli a tělo každého z nás, a tak vzniká dojem existence a na druhé straně je tu jen jedno Vědomí, které je vším a zároveň ve skutečnosti neexistuje ani projekce ani Vědomí. Tento paradox je nyní vnímán a je fascinující být...

Uvěřili jsme tomu, že jsme na světě proto, abychom něčím a někým byli, abychom něco dělali, něco si mysleli a něčemu věřili. Uvěřili jsme, že jsme, a to je ta největší iluze této projekce zvané projevený svět, tedy život před probuzením.


Pokud to budete cítit, můžete přispět libovolnou finanční částkou na účet: 2801596480/2010, pro platby ze zahraničí: IBAN CZ4320100000002801596480, BIC FIOBCZPPXXX , adresa banky Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1. Děkuji čtenářům za zaslané finanční příspěvky.